fbpx

GDPR

Versiunea 1.0, actualizat la 02.10 2018

S.C Dolvo IBT S.R.L

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 1. INTRODUCERE
  • Dolvo IBT oferă servicii de protecţie si garda pentru o gamă largă de clienţi într-o varietate de sectoare şi domenii de activitate. În cadrul activităţilor sale, Dolvo IBT uneori colectează, deţine, dezvăluie sau prelucrează date cu caracter personal.
  • Dolvo IBT asigură confidenţialitatea şi siguranţa datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor. Această notificare privind protectia datelor personale vă oferă informaţii generale despre modul în care Dolvo IBT gestionează informaţiile personale. Aceasta Notificare descrie, de asemenea, drepturile dvs. şi modul în care puteţi să apelati la aceste drepturi referitor la Dolvo IBT
  • Este posibil să modificăm din când în când această notificare de confidenţialitate. Puteţi oricând să vedeţi sau să solicitaţi cea mai recentă versiune vizitând această pagină web: dolvo.ro sau scriind-ne pe adresa postala: Str. Intrarea Romanitei, Nr:4, Bucuresti sau e-mail:gdpr@dolvo.ro
 1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PE CARE LE RESPECTAM
  • Dolvo IBT acordă atentie deosebita şi respectă confidenţialitatea şi protectia datelor dvs. personale. Datele personale înseamnă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).
  • În cadrul activităţilor noastre, Dolvo IBT îşi propune să asigure, în orice moment, că datele personale sunt:
 • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte şi, dacă este necesar, rectificate sau actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;

2.3 Prelucrarea datelor dvs. personale va fi efectuată numai pentru îndeplinirea unor scopuri legitime specifice (a se vedea titlul 5 de mai jos, “Scopurile prelucrării: de ce prelucram datele dumneavoastră personale?”) şi când este justificat pe baza unui temei juridic valabil (a se vedea titlul 6 de mai jos, “Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. personale”).

 1. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM?
  • Dolvo IBT poate sa colecteze sau sa proceseze urmatoarele date cu caracter personal:
 • Nume, prenume;
 • adresa, e-mail personalizat, numar de telefon sau alte date de contact;
 • numar carte de identitate;
 • imagini video.
  • Daca aplicati pentru o pozitie vacanta la Dolvo IBT vi se poate solicita sa ne furnizati urmatoarele informatii:
 • CV, scrisoare de intentie, referinte;
 • Data nasterii, numar carte de identitate sau codul numeric personal ;
 • Fotografie ;
 • Cazier judiciar ;
  • În funcţie de produsele sau serviciile care vă interesează, vi se poate solicita, de asemenea, să ne furnizaţi următoarele informaţii:
 • detaliile contului bancar;
 • istoric al situatiilor financiare.
 1. CUM COLECTAM DATELE PERSONALE?
 • Atunci cand va furnizam serviciile sau produsele noastre este posibil sa colectam sau

primim datele dvs pe diferite canale:

 • Prin formulare scrise;
 • Prin Internet, inclusiv pagina noastra de web, formulare online sau email-uri;
 • Prin contact telefonic;
 • Prin contact personal direct;
 • Prin preluare de imagini video
 • Este posibil să primim datele dvs. personale direct de la dvs., de la o altă entitate a Grupului Dolvo IBT, de la un partener de afaceri sau din informaţii public disponibile. Dolvo IBT va dezvălui sau primi numai date cu caracter personal de la o terţă parte, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor. Pentru mai multe informaţii în acest sens, vă rugăm să consultaţi consultaţi titlul 7 “Cui îi putem dezvălui datele personale?”
 1. SCOPURI ALE PRELUCRARII. DE CE PRELUCRAM DATELE PERSONALE?
  • Colectarea şi prelucrarea tipurilor de date personale enumerate mai sus este necesară pentru a indeplini scopuri legitime specifice în desfăşurarea activităţilor noastre comerciale

În special, prelucram datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru furnizarea produselor si serviciilor noastre de protectie in baza contractelor incheiate cu Clientii
 • pentru a îmbunătăţi serviciile şi produsele noastre;
 • pentru administrarea furnizorilor;
 • pentru administrarea şi conducerea personalului
 • pentru administrarea clienţilor, de exemplu, pentru a răspunde la solicitări sau întrebări din partea clienţilor, a anchetelor privind satisfacţia clienţilor sau pentru a gestiona reclamatiile privind un anumit
 • produs sau serviciu;
 • pentru gestionarea relaţiilor comerciale cu terţe părţi;
 • monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private
 • în scopuri administrative în cadrul Grupului Dolvo IBT:

-pentru backup sau arhivare;

-pentru gestionarea disputelor/litigiilor.

 • Dolvo IBT se angajează să nu proceseze datele dvs. personale într-un mod incompatibil cu vreunul din scopurile menţionate mai sus.
 1. TEMEI JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
 • Dolvo IBT se angajează să vă prelucreze în mod legal datele dvs. personale in baza temeiurilor legitime prezentate in continuare.
 • Datele dvs. personale vor fi prelucrate în primul rând atunci când este necesar pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii încheiat între dvs. şi noi sau pentru a face demersuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un astfel de contract.
 • Datele dvs. personale pot fi procesate pe baza consimţământului dvs. În acest caz, ne vom asigura întotdeauna că am primit consimţământul dvs. liber, specific, informat şi neechivoc.
 • Datele dvs. personale ar putea fi prelucrate in baza intereselor legitime urmărite de noi, de exemplu, în scopuri administrative (administrarea clientilor, furnizorilor, in cadrul Grupului Dolvo IBT).
 • Datele dvs. personale pot fi procesate deoarece sunt necesare pentru respectarea unei obligaţii legale la care suntem supuşi.
 1. CATRE CINE PUTEM DEZVALUI DATELE DVS?
  • Reţineţi că Dolvo IBT vă poate divulga datele dvs. personale unei alte entităţi din cadrul Grupului Dolvo IBT, agenţilor, angajatilor, reprezentanţilor sai sau unor terte parti pentru a atinge unul dintre scopurile menţionate mai sus (vezi titlul 5 “SCOPURI ALE PROCESARII. DE CE PROCESAM DATELE PERSONALE”, de mai sus).
  • Alţi destinatari ai datelor dvs. personale pot include, de asemenea, furnizorii de servicii sau partenerii de afaceri, cum ar fi
 • Furnizori de servicii IT;
 • Furnizori servicii de marketing;
 • Furnizori servicii de management al revendicarilor;
 • Consultanti de analiza si sinteza;
 • Furnizori servicii de stocare a datelor;
 • Organizatii de cercetare si dezvoltare
 • în cazul în care Dolvo IBT achiziţionează sau vinde o societate sau un activ al companiei, Dolvo IBT vă poate divulga datele dvs. personale unui potenţial cumpărător sau vânzător al unei astfel de companii sau al unor active ale companiei;
 • dacă Dolvo IBT sau o parte substanţială a activelor Dolvo IBT este achiziţionată de o terţă parte, datele dvs. personale pot fi divulgate acelui cumpărător terţ;
 • În anumite circumstanţe specifice, putem divulga şi datele dvs. personale guvernului, autorităţilor publice, organelor statutare sau de reglementare şi organelor de executare, atunci când suntem obligaţi să facem acest lucru.
 • Dolvo IBT va dezvălui datele dvs. personale numai părţilor care oferă suficiente garanţii pentru a vă asigura protecţia datelor dvs. şi pentru a va realiza drepturile de persoană vizată (a se vedea titlul 10 de mai jos, “CARE SUNT DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?” ).
 1. CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS PERSONALE?
  • Dolvo IBT se angajează să respecte principiul limitării pastrarii. În această perspectivă, nu vom pastra/retine datele dvs. personale mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea contractului nostru şi/sau pentru realizarea unuia dintre celelalte scopuri menţionate mai sus (vezi titlul 5 de mai sus, “SCOPURI ALE PROCESĂRII. DE CE PROCESAM DATELE PERSONALE”). Vă rugăm să reţineţi că Dolvo IBT poate, de asemenea, să fie obligata din punct de vedere legal să păstreze datele dvs. personale pentru o perioadă minimă de timp pentru a se conforma cerinţelor legale.
  • Vom efectua verificări periodice pentru a identifica datele personale care nu mai servesc niciun scop, pentru a le şterge sau a le anonima.
 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS CA PERSOANE VIZATE?
  • Dolvo IBT va depune toate eforturile pentru a asigura respectarea şi indeplinirea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, asa cum sunt prezentate mai jos
  • Drepturile Dvs ca persoana vizata constau in:
 • Dreptul de acces: în orice moment puteţi solicita accesul la datele dvs. personale. La cerere, vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră personale în curs de procesare. Dacă solicitaţi o copie a datelor dvs. prin mijloace electronice şi dacă nu se solicită altfel, vă vom furniza toate informaţiile relevante într-un format electronic utilizat în mod obişnuit.
 • Dreptul la rectificare:aveţi dreptul de a obţine de la noi, fără întârzieri nejustificate,

rectificarea sau completarea oricăror date personale inexacte sau incomplete cu privire la dumneavoastră.

 • Dreptul de a fi uitat: ne puteţi cere să ştergem (o parte din) datele dvs. personale în următoarele situaţii:
 • când procesarea s-a bazat pe acordul dvs. şi aţi decis să retrageţi acest consimţământ;atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ;
 • atunci când aţi obiectat faţă de prelucrarea datelor dvs. pentru scopul de marketing direct;
 • când v-aţi opus prelucrării datelor dvs. (a se vedea “dreptul de a prezenta obiecţii” de mai jos) şi a apărut, după verificare, faptul că drepturile, libertăţile sau interesele dvs personale au prioritate asupra intereselor noastre legitime;
 • atunci când datele dvs. personale au fost procesate ilegal (de exemplu, deoarece consimţământul dvs. nu a fost obţinut în mod valabil);
 • atunci când datele dvs. personale trebuie să fie şterse în conformitate cu o obligaţie legală la care este supusă Dolvo IBT.
 • Dreptul de a prezenta obiecţii: puteţi oricând să obiectaţi asupra prelucrării (unei părţi) a datelor dvs. personale atunci când este utilizată în scopuri de profilare sau de marketing direct. De asemenea, puteţi să vă opuneţi prelucrării datelor dvs. personale, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe interesele noastre legitime. În acest din urmă caz, nu vom mai procesa datele dvs. personale, decât dacă avem motive legitime convingătoare pentru a face acest lucru sau deoarece o astfel de prelucrare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei reclamaţii legale
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării: in orice caz, puteţi solicita de la noi să restricţionăm prelucrarea datelor dvs. personale în următoarele situaţii:

-atunci când contestaţi acurateţea datelor dvs.;

-atunci când prelucrarea pare a fi ilegală;

-când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul prelucrării;

-sau în aşteptarea verificării dacă motivele noastre legitime le depăşesc pe ale dvs. în cadrul unei obiecţii.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, aveţi în anumite cazuri dreptul de a primi toate datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de un echipament, pentru a transmite aceste date unei alte entităţi. Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, puteţi, de asemenea, să solicitaţi de la noi să vă transferaţi datele personale direct către această altă entitate. Cu toate acestea, dreptul dvs. la portabilitate nu ar trebui să afecteze în mod negativ drepturile şi libertăţile celorlalţi.
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul: atunci când procesarea se bazează pe acordul dvs., rămâneţi liber în orice moment să vă retrageţi consimţământul.
  • Atunci când ne contactaţi pentru exercitarea unuia dintre drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să ataşaţi o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului dvs., astfel încât să putem verifica dacă cererea vine de la dvs.
  • În cazul în care aveti o problema în legătură cu datele dvs. personale sau legata de confidenţialitatea acestora , puteţi, de asemenea, să depuneţi o plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP )
 1. CUM VA ASIGURAM PROTECŢIA DATELOR PERSONALE?
  • Dolvo IBT acordă o deosebita atentie securităţii datelor dvs. Noi, la Dolvo IBT, luăm toate măsurile administrative, tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura securitatea şi confidenţialitatea datelor dvs. personale şi pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului neautorizat sau accidental, pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării sau distrugerii.
  • Înainte de a dezvălui datele dvs. personale unui terţ/procesator de date, ne vom asigura întotdeauna că acest terţ/procesator de date oferă un nivel adecvat de Securitate pentru protectia acestor date.

Vă încurajăm să examinaţi şi să verificaţi în mod regulat website-ul nostru pentru orice actualizare a acestei NOTIFICARI PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Dacă doriţi o copie a acestei notificări , vă rugăm să ne contactaţi

Email: gdpr@dolvo.ro

Str. Intrarea Romanitei, Nr:4, Bucuresti.

NOTIFICAREA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE DOLVO IBT a fost actualizata la 02.10.2018

Dolvo IBT S.R.L

Call Now Button